Zakończenie projektu

22 stycznia 2018

Informujemy, że projekt ,,Dobry start dla młodych!” zakończył się dnia 31.12.2017 r.

Uczestnicy z powodzeniem zakończyli wszystkie formy wsparcia:

 1. Tworzenie IPD w ramach doradztwa zawodowego
 2. Szkolenia zawodowe
 3. Staże zawodowe
 4. Pośrednictwo pracy

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w Continue reading

Przeczytaj więcej...

Szkolenia

4 sierpnia 2017

W chwili obecnej 31.07.17 r. skończyło się szkolenie w Elblągu „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym ECCC”.

Trwają jeszcze dwa szkolenia w Iławie:

 • specjalista ds. kadr i płac z programem płatnik, który kończy się 10.08.2017 r.
  oraz
 • sprzedawca z Continue reading
Przeczytaj więcej...

Marzec 2017

28 marca 2017

W dniu 28 marca 2017 r. zakończył się kurs „Specjalista ds. kadr i płac z programem PŁATNIK”. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o następujące bloki tematyczne:

 1. Prawo pracy.
 2. Dokumentacja, ustalanie i rozliczanie wynagrodzeń oraz świadczeń społecznych i socjalnych przysługujących pracownikom.
 3. Obsługa Continue reading
Przeczytaj więcej...

Adres Biura Projektu

8 stycznia 2017

Serdecznie zapraszamy do Biura Projektu „Dobry start dla młodych” mieszczącego się w Elblągu przy ul. 12 Lutego 25 (I piętro). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 514 068 928.

Przeczytaj więcej...

Zwrot kosztów opieki

6 stycznia 2017

Szanowni Państwo,

w projekcie założono zwrot kosztów opieki dla 10% uczestników – rodziców samotnie wychowujących dziecko. Koszt dotyczy całego okresu wsparcia o którym mowa poniżej oraz do dwóch godzin tzw. marginesu pozwalającego na swobodny powrót do domu osoby sprawującej opiekę Continue reading

Przeczytaj więcej...

Styczeń 2017

4 stycznia 2017

Rozpoczynają się szkolenia zawodowe w projekcie dla Uczestników, w celu niwelowania zdiagnozowanych potrzeb nabywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Wybór szkoleń na podstawie Indywidualnych Planów Działania.

Szkolenia przewidziane w projekcie spełnią co najmniej 1 z następujących warunków: Continue reading

Przeczytaj więcej...

Sierpień 2016

31 sierpnia 2016

Trwa rekrutacja do projektu „Dobry start dla młodych!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Dobry start dla młodych!” osoby w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy (osoby bierne zawodowo i bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne), nie uczące i nie kształcące Continue reading

Przeczytaj więcej...