Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dobry start dla młodych!”

13 października 2017

Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dobry start dla młodych!”

Numer rekrutacyjny kandydata

Ilość punktów

Zakwalifikowanie TAK/NIE

1

7

Tak

2

3

Tak

3

3

Tak

4

5

Tak

5

5

Tak

6

9

Tak

7

3

Tak

8

1

Tak

9

9

Tak

10

1

Tak

11

5

Tak

12

5

Tak

13

11

Tak

14

5

Tak

15

11

Tak

16

7

Tak

18

7

Tak

19

7

Tak

20

5

Tak

21

5

Tak

22

3

Tak

23

5

Tak

24

9

Tak

25

9

Tak

26

6

Tak

27

7

Tak

28

8

Tak

29

9

Tak

30

10

Tak

31

3

Tak

32

6

Tak

33

3

Tak

34

5

Tak

35

3

Tak

36

3

Tak

37

5

Tak

38

5

Tak

39

1

Tak

40

5

Tak

42

7

Tak

43

5

Tak

44

3

Tak

45

1

Tak

47

9

Tak

49

3

Tak

50

1

Tak

52

7

Tak

53

5

Tak

54

3

Tak

55

7

Tak

56

5

Tak

57

1

Tak

58

1

Tak

59

3

Tak

60

7

Tak

61

3

Tak

62

7

Tak

63

7

Tak

64

3

Tak

65

1

Tak

66

3

Tak

67

3

Tak

68

5

Tak

69

9

Tak

70

7

Tak

71

7

Tak

72

7

Tak

73

9

Tak

74

9

Tak

75

7

Tak

76

11

Tak

77

5

Tak

78

5

Tak

79

5

Tak

80

1

Tak

81

8

Tak

82

1

Tak

83

1

Tak

84

3

Tak

85

3

Tak

86

3

Tak

87

3

Tak

88

5

Tak

89

3

Tak

90

7

Tak

91

5

Tak

92

5

Tak

93

7

Tak

94

4

Tak

95

1

Tak

96

9

Tak

97

5

Tak

98

8

Tak

99

7

Tak

100

3

Tak

101

6

Tak

102

3

Tak

103

11

Tak

104

5

Tak

105

3

Tak

106

5

Tak

107

3

Tak

108

6

Tak

109

3

Tak

110

11

Tak

111

7

Tak

113

5

Tak

114

3

Tak

115

3

Tak

116

6

Tak

117

6

Tak

118

5

Tak

119

3

Tak

120

1

Tak

121

7

Tak

122

5

Tak

123

3

Tak

124

1

Tak

125

3

Tak

126

6

Tak

127

3

Tak

128

6

Tak

129

1

Tak

130

3

Tak

131

3

Tak

132

6

Tak

133

1

Tak

134

8

Tak

135

6

Tak

136

9

Tak

137

4

Tak

138

6

Tak

139

3

Tak

140

5

Tak

141

11

Tak