Marzec 2017

28 marca 2017

W dniu 28 marca 2017 r. zakończył się kurs „Specjalista ds. kadr i płac z programem PŁATNIK”. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o następujące bloki tematyczne:

  1. Prawo pracy.
  2. Dokumentacja, ustalanie i rozliczanie wynagrodzeń oraz świadczeń społecznych i socjalnych przysługujących pracownikom.
  3. Obsługa programu PŁATNIK.
  4. Pozapłacowe świadczenia pracownicze.
  5. Obsługa programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT.
  6. Dokumentacja i rozliczanie wynagrodzeń osób świadczących pracę na podstawie umów.

 

Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym i zdali zewnętrzny egzamin.

Serdecznie gratulujemy!