ROZEZNANIE RYNKU – zorganizowanie i przeprowadzanie szkolenia zawodowego i przeprowadzenie egzaminu w zawodzie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – Braniewo / Elbląg

4 września 2017

ROZEZNANIE RYNKU

Tytuł projektu: „ Dobry start dla młodych!”

Realizator projektu: Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzanie
szkolenia zawodowego i przeprowadzenie egzaminu w zawodzie
„sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 12 Uczestników/czek Projektu
„Dobry start dla młodych!” (1 grupy x 12 Uczestników),
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania: