Szkolenia

4 sierpnia 2017

W chwili obecnej 31.07.17 r. skończyło się szkolenie w Elblągu „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym ECCC”.

Trwają jeszcze dwa szkolenia w Iławie:

  • specjalista ds. kadr i płac z programem płatnik, który kończy się 10.08.2017 r.
    oraz
  • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, który kończy się 11.08.17 r.

Po zakończeniu uczestnicy szkoleń zdają egzamin, po którym rozpoczynają staże zawodowe.
Na przełomie lipca i sierpnia uczestnicy podejmowali rozmowy z pracodawcami, niektóre z nich zakończyły się sukcesem i mamy nowych stażystów.

„Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

„Specjalista ds. kadr i płac z programem płatnik”