Zwrot kosztów dojazdu/transportu

5 stycznia 2017

Drodzy Uczestnicy!!!

W projekcie przewidziano zwrot kosztów dojazdu/ transportu dla uczestników projektu za spotkania w z doradcą zawodowym, szkolenia oraz pośrednictwo pracy. Wydatek będzie kwalifikowany do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązujących na danym obszarze. Istnieje także możliwość korzystania ze środków transportu prywatnego (samochód) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego, jednakże tylko do wysokości ceny biletu środkami transportu publicznego na danej trasie. Natomiast, jeśli uczestnik udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej od ceny biletu, zwrot nastąpi do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do naszego biura w Elblągu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeśli pojawią się jakieś pytania w tym temacie to zachęcamy Państwa do kontaktu pod numerem tel. 514 068 928 lub do odwiedzenia naszego Biura Projektu