Zwrot kosztów opieki

6 stycznia 2017

Szanowni Państwo,

w projekcie założono zwrot kosztów opieki dla 10% uczestników – rodziców samotnie wychowujących dziecko. Koszt dotyczy całego okresu wsparcia o którym mowa poniżej oraz do dwóch godzin tzw. marginesu pozwalającego na swobodny powrót do domu osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. Zwrot kosztów przewidziano jedynie podczas spotkań z doradcą zawodowym i podczas pośrednictwa pracy, ponieważ podczas tych form wsparcia uczestnicy nie otrzymują stypendium.

Wypełniony wniosek o zwrot kosztów opieki należy dostarczyć do naszego biura w Elblągu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeśli pojawią się jakieś pytania w tym temacie to zachęcamy Państwa do kontaktu pod numerem tel. 514 068 928 lub do odwiedzenia naszego Biura Projektu.